Εταίροι

 

 

Σύνδεση
Sme Pipeline

Το έργο SME Pipeline αφορά την ενίσχυση και την προώθηση της επιχειρηματικότητας  στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μέσω της αξιοποίησης έργων και προγραμμάτων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜε), χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση και Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

 

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία αποτελούν και οι δύο κράτη-μέλη της ΕΕ τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά κοινά θέματα.  Επιπλέον είναι γείτονες χώρες, εργάζονται για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και υλοποιούν παρόμοια Επιχειρησιακά Προγράμματα.  Η Ελλάδα έχει μακρά εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων και η Βουλγαρία είναι μια χώρες με προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων.   Εξάλλου είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ΜΜε ελληνικών συμφερόντων, που λειτουργούν στη Βουλγαρία, γεγονός που καθιστά την υλοποίηση του έργου χρήσιμη και για τις δύο πλευρές.

 

Οι εταίροι του έργου, ΚΕΠΑ, ΣΕΠΒΕ και LEDA, έχουν συνολική σημαντική εμπειρία η οποία αναμένεται να κεφαλαιοποιηθεί στο παρόν έργο, καθώς έχουν υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούσαν την προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών τους.  

 

περισσότερα...

Προσεχείς εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31